K vytvoření Emoční sebeobrany nás přivedla skutečnost, že vědomá práce s emocemi v naší kulturní výbavě výrazně chybí. Bez dovednosti zacházet s emocemi je život náročnější a někdy zbytečně bolestnější. Oba jsme se mnohokrát pozastavovali nad tím, jak je možné, že něco tak zásadního, jako je porozumění  vlastním emocím i emocím druhých, jsme se nenaučili už ve škole? Odpověď je však jednoduchá. Protože tuto kompetenci naši učitelé ve školách zpravidla neměli, podobně jako rodiče.

Vytvoření vzdělávacího programu pro učitele bylo vedeno záměrem podpořit pedagogy v jejich náročné profesi. Pojem Učitel pro nás má navíc ještě jiný význam. Vděčíme za to více jak 20 letům cvičení čínského kung-fu, po většinu času pod vedením skvělých učitelů. Tato zkušenost nám dala nový pohled na tak zásadní kvality, jako je autorita, hranice, práce se zdravou agresivitou apod. Aby mohl učitel tyto kvality předávat, musí být nedílnou součástí jeho života. Právě tak umožní svým žákům růst, rozvíjet se a zlepšovat.

onas

Obdobnou zkušenost jsme získali i ve výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na práci s tělem. Důraz na roli těla při zvládání emočně náročných situací považujeme za tak zásadní, že je jedním z pilířů Emoční sebeobrany. Naším cílem je přinést principy vědomé práce s emocemi jak do školního prostředí, tak do dalších profesních oblasti i rodinného prostředí.

Budeme velmi rádi, pokud naše workshopy a semináře napomohou tomu, aby se na práci s emocionalitou začalo pohlížet jako na známku profesionality. Mnoho lidí se obává, že pokud dají v rámci své práce prostor emocím, nebudou považováni za profesionály. Přičemž je to právě naopak. Profesionál dokáže během své práce být v kontaktu se svými emocemi, avšak nenechá se jimi ovládat.

Naši lektoři


Warning: array_merge(): Expected parameter 2 to be an array, string given in /data/web/virtuals/123100/virtual/www/wp-content/themes/edubase/inc/classes/teacher.php on line 27

Mgr. Lucie Pivoňková

  Lucie Pivoňková se dlouhodobě věnuje profesnímu vzdělávání. V posledních 5 letech se orientuje zejména na téma ...

Mgr. Lukáš Radostný

Lukáš Radostný je spoluautorem konceptu Emoční sebeobrany a lektorem jednotlivých workshopů. Měl více jak desetiletou zkušenost v ...

Mgr. et MgA. Martin Sedláček

Martin Sedláček je spoluautorem konceptu Emoční sebeobrany a lektorem jednotlivých workshopů. Přednáší psychologii na pražské DAMU a ...