Na rozdíl od myšlenek a emocí, které se mohou volně pohybovat mezi minulostí a budoucností (vzpomínky na to, co bylo nebo představy toho, co nás čeká), tělo nás vždy bezpečně kotví v přítomnosti (k tomu, co JE PRÁVĚ TEĎ). Umožňuje nám tak omezit vliv negativních prožitků z minulosti i obav, které můžeme mít spojené s tím, co nás čeká.

Učitelská profese s sebou často nese rozšíření pozornosti do okolí (třída, chodba, školní jídelna). V tomto módu, často „ztrácíme“ vědomí sebe samých a pozornost věnujeme ostatním. Je užitečné prohlubovat všímavost ke svému tělu a k tomu, co nám říká o tom, jak se cítíme právě TEĎ. Protože se jedná o něco, k čemu jsme zpravidla nebyli vychováváni (možná jsme spíše slýchávali …moc se pozoruješ… ), rádi bychom Vás podpořili v kultivaci tohoto typu pozornosti zaměřené na tělo a procesů, které v něm aktuálně probíhají. Jedná se o dovednost, kterou si jako každou jinou můžeme postupně osvojit cvičením. Vybrali jsme po Vás několik cvičení, která považujeme za dobrou cestu k získání této užitečné dovednosti.