V základech Emoční sebeobrany stojí přesvědčení, že prožívání emocí je úzce propojeno s ostatními rovinami naší existence. Za klíčové úrovně považujeme strukturu HLAVA-SRDCE-TĚLO. Tyto roviny pro nás představují následující kvality:

HLAVA – mozek a nervový systém nám umožňují do života vnášet kvality jako myšlení, vědomí, logické uvažování, jazyk, představivost, hodnotový systém a další. O situacích, ve kterých se nacházíme si zpravidla něco myslíme, nějak jim rozumíme, vnímáme jejich hodnotové zabarvení (děje se něco dobrého/špatného). Občas máme představy, jak by věci měly být jinak.

SRDCE – srdce bývá často metaforicky chápáno jako centrum pocitů a prožívání (rve mi to srdce, srdce mi spadlo do kalhot, mám zlomené srdce). Velmi košatá tělová metaforika v jazyce nás ve vztahu k emočnímu prožívání často ještě odkazuje na propojení dalších orgánových soustav, zejména dýchacího a trávícího ústrojí (nemůžu něco strávit, leží mi v žaludku, musel jsem to skousnout, hnulo mi to žlučí, nemohu to rozdýchat, mám pocit, že se dusím atd.)

TĚLO – v rovině těla vnímáme jak naší tělesnou strukturu (např. vertikální držení symbolizované páteří – vnímáme zásadní souvislost např. mezi postojem fyzickým a postojem mentálním. Občas se ptáme jak si stojíme?) tak především vše, co by bez těla nebylo možné, tj. veškeré konání, jednání, akce a pohyb. Díky naší tělesnosti jsme obdařeni i potenciálem fyzicky dělat, vytvářet a především MĚNIT věci ve svém životě s ohledem na své potřeby a tak, aby nám v životních situacích bylo příjemněji a lépe.

Všechny tyto tři roviny jsou spolu provázané a navzájem se ovlivňují. V emočně náročných situacích nám to otevírá řadu možností, jak s těmito situacemi naložit. Jedním z předpokladů pro úspěšné zvládnutí emočně náročných situací je vědomá všímavost ke všem zmíněným rovinám, tj.:

HLAVA – co si o situaci myslím? dává mi to smysl? Vnímám, to co se děje jako něco dobrého nebo špatného? Mám představu o tom, jak by se měla situace vyvíjet?

SRDCE – Jak se v dané situaci cítím? Které pocity převládají?

TĚLO – Jak reaguje mé tělo? Jaké vysílá signály? Kde v těle vnímám fyzické změny? Má mé tělo tendenci jednat nebo je zatuhlé/zamrzlé bez schopnosti akce?

Když se nám podaří vědomě udržet všímavost ke všem uvedeným rovinám, zvyšujeme své šance situaci zvládnout lépe, než když se od svých pocitů odřízneme nebo nejsme schopni vnímat své tělo. Všímavost k tělu nám dává též možnost udělat intervence, které nám pomohou situaci lépe ustát (pokud nemáme strnule propnuté nohy, ale mírně odemčená kolena). Z dalších tělových intervencí můžete vyzkoušet např. vědomé uvolnění ramen, která bývají často v chronickém napětí a také obrácení pozornosti ke svému dýchání (v náročných situacích často omezujeme dýchání, aniž bychom s toho byli vědomi, a omezujeme okysličování mozku).

Pokud máte zájem prohloubit kontakt se svým tělem, pomůže Vám některé z následujících cvičení.