Přeji si, aby celý náš pedagogický sbor měl možnost projít těmito workshopy a uměl se tak lépe „emočně bránit“.